Forside
Profil
Handel
Flaskesortiment
Kontakt
Nyheder
Links o.a.
   Afhentning

   Hvordan gør I/du?

   Persondata

   Kørselsvejledning     Paul Bergsøes Vej 47

   Brochure vedr.     flaskegenbrug

   Amagerforbrænding     viser vejen!

   NEDSÆTTELSE AF     EMBALLAGEAFGIFT

   Afregningspriser

   Handelsbetingelser

   Brochure fra     Brancheforeningen for     Flaskegenbrug

   Artikel i Teknik & Miljø     April 2011Afhentning af genbrugs-
flasker og glas


Jylland/Fyn: 86407088

Sjælland: 43299625

        

   Fra Arbejdstilsynet

Velkommen til Dansk Flaskegenbrug A/S

Specialist i indsamling, sortering og salg af flasker til
genbrug (såvel uskyllede som skyllede genbrugsflasker).

Danmarks førende indenfor indsamling af flasker fra detail-
og horeca-sektoren.

NYHED

HCS A/S Transport & Spedition (HCS) har med virkning pr. den 1. januar 2019 overtaget de med flaskeindsamling forbundne aktiver og aktiviteter fra Dansk Flaskegenbrug A/S (DFG), herunder navn, biler, indsamlingsmateriel, telefonnumre, hjemmeside, personale m.v., der - i sin nuværende form - har drevet disse aktiviteter i en lang årrække.

Chauffører og driftsmedarbejdere fortsætter deres virke i HCS, og HCS opnår således at tilknytte nogle meget erfarne og serviceorienterede medarbejdere. Aktiviteterne vil blive drevet videre med udgangspunkt fra Glostrup (som hidtil) og Trige (ved Århus).

HCS vil udover den fortsatte indsamling af flasker tillige kunne tilbyde indsamling og afhentning af øvrige genbrugs- og affaldsfraktioner, og HCS ser frem til en nærmere dialog om mulighederne herfor.

Bestilling af afhentning af flasker samt andre driftsrelaterede henvendelser bedes fortsat ske ved benyttelse af mailadressen: afhentning[at]danskflaskegenbrug.dk alternativt på telefon 70 20 20 05.

Dansk Flaskegenbrug takker for godt samarbejde med kunder og leverandører og HCS ser frem til at fortsætte aktiviteterne fra Dansk Flaskegenbrug, og står til rådighed for at løse opgaver inden for genbrug og affald, såvel som inden for slamsugning, kloak- og industriservice.
MFC
Midtjysk Flaskecentral
Prisnedsættelse
Justering af priser pr. 1. juli 2018
Ny bankforbindelse
Ny bankforbindelse per 1. juli 2015
Dansk Flaskegenbrug, en del af HCS A/S - Hvissingevej 100 - DK-2600 Glostrup
Tlf. Vest +45 86 40 70 88 Tlf. Øst +45 43 29 96 25