Forside
Profil
Handel
Flaskesortiment
Kontakt
Nyheder
Links o.a.
   Afhentning

   Hvordan gør I/du?

   Persondata

   Kørselsvejledning     Paul Bergsøes Vej 47

   Brochure vedr.     flaskegenbrug

   Amagerforbrænding     viser vejen!

   NEDSÆTTELSE AF     EMBALLAGEAFGIFT

   Afregningspriser

   Handelsbetingelser

   Brochure fra     Brancheforeningen for     Flaskegenbrug

   Artikel i Teknik & Miljø     April 2011

        

   Fra Arbejdstilsynet

Hvordan gør I/du... ?

.. hvis I/du gerne vil starte en indsamling af genbrugsflasker.
Ring på 70 20 20 05 og lav en aftale med Dansk
Flaskegenbrug.

Hvordan foregår indsamlingen?

Flaskerne lægges i en palle med pallerammer, der stilles
gratis til rådighed af Dansk Flaskegenbrug. En palle med
pallerammer er en europa-palle, hvorpå der placeres
såkaldte pallerammer i takt med at der lægges flere
og flere flasker i.En europa-palle måler i grundplan 80 x 120 cm og en
palleramme er ca. 20 cm i højden. Billedet til højre
viser et eksempel med 4 pallerammer.

I dagligt sprogbrug anvendes forskellige ord om en palle
med pallerammer. Benævnelser som blot ”pallen” eller
”pallerammerne” bruges ofte. I det følgende anvendes
betegnelsen ”pallen”. Pallen skal placeres på et fast
underlag og adgangen til pallen skal ligeledes være et
fast underlag. En palle med 7 eller 8 pallerammer
indeholder omkring 600 flasker og har derfor en vægt
på ca. 400 kilo. Det faste underlag er derfor nødvendigt.
Pallen afhentes af en DFG's egne lastbiler, hvorfor pallen
bør placeres i rimelig afstand fra parkeringsmuligheder
for lastbilen.


Hos nogle kunder er der ikke plads til en palle. Her kan
flaskekasser anvendes. En kasse indeholder ca. 40
flasker. Indholdet af kasserne tømmes over i en palle
når flaskerne afhentes. Mål (h,b,l) 33, 44, 52 cm.

Ved opstilling af pallen er det en god idé at orientere
omgivelserne om formålet med opstillingen af pallen.
Dvs. orientere beboerne (beboerforening), medarbejderne(virksomhed) eller andre, der vil betjene sig af pallen,
om det der her er beskrevet med henblik på
hvad og hvordan. I denne sammenhæng falder miljø-
argumentationer i god jord hos danskerne. Link
til dokumentet herunder kan være til hjælp i styringen.
Klik på linket og gem en kopi til eget brug.

Skilt til opsætning ved pallen

Hvad kan der indsamles?
Flaskerne der indsamles er vin-, spiritus- og pantflasker.
Pantflasker er de flasker, der benyttes af De Danske
Spritfabrikker – i daglig tale omtalt som snapseflasker.
Klik på Flaskesortiment for at se en oversigt over de
flasker der pt. er genbrugsflasker.

Flaskerne indsamles med henblik på genanvendelse
(sortering, skylning og genpåfyldning), hvorfor porcelæn,
potteskår, glasaffald, konserves¬glas, engangsflasker
og plastem ballage ikke må lægges i pallen. Da sortering
og optælling foregår maskinelt må pallen heller ikke inde-
holde plastposer, papkasser eller andet affald.

Aftalen
Kunden og Dansk Flaskegenbrug indgår en aftale, hvor-
under der opstilles en eller flere paller, afstemt
efter det behov, der måtte være hos kunden. Det opstillede
indsamlingsmateriale er Dansk Flaskegenbrugs ejendom
og kunden er ansvarlig herfor (både 1 palle og en palle-
ramme har en værdi af kr. 50,- per stk. excl. moms, dvs en palle med 7 rammer har en værdi af kr. 400 excl. moms). Pallen
afhentes når der som minimum er fyldt 7 rammer med flasker.
Ved en afhentning opstilles der nye paller og pallerammer
svarende til det der afhentes.

Frekvensen hvormed pallen er klar til afhentning kan variere
meget, men hos en del kunder er frekvensen meget stabil.
I førstnævnte tilfælde indgås der en aftale, hvorefter kunden
ringer til Dansk Flaskegenbrug og bestiller en afhentning.
Pallen afhentes herefter - normalt indenfor 6 arbejdsdage.

Hos kunder med en fast fyldningsfrekvens kan der indgås
en fast aftale – dvs. afhentning hver uge, hver 14.dag eller
hvad der måtte passe. Pallen afhentes herefter med den
aftalte frekvens uden at kunden behøver at foretage sig
noget. Den faste aftale er dog gensidigt forpligtende, således
at forstå, at hvis det skulle forekomme at pallen ikke er
tilstrækkeligt fyldt i forhold til den faste aftale, må kunden
kontakte Dansk Flaskegenbrug og udskyde afhentningen,
således at der ikke fortages en forgæves afhentning.

Såfremt samarbejdet uanset årsag ophører kan DFG vælge enten at afhente den opstillede emballage eller fakturere emballagen til ovennævnte pris.

Vi ser frem til at høre fra dig og etablere en miljøvenlig
flaskeindsamling i dit miljø.

Dette er gældende per 1/1 2010.

Dansk Flaskegenbrug A/S - Paul Bergsøes Vej 47 - DK-2600 Glostrup - Tlf. +45 70 20 20 05 - Fax +45 70 20 36 77