Forside
Profil
Handel
Flaskesortiment
Kontakt
Nyheder
Links o.a.
   Afhentning

   Hvordan gør I/du?

   Persondata

   Kørselsvejledning     Paul Bergsøes Vej 47

   Brochure vedr.     flaskegenbrug

   Amagerforbrænding     viser vejen!

   NEDSÆTTELSE AF     EMBALLAGEAFGIFT

   Afregningspriser

   Handelsbetingelser

   Brochure fra     Brancheforeningen for     Flaskegenbrug

   Artikel i Teknik & Miljø     April 2011

        

   Fra Arbejdstilsynet

PERSONDATA

Dansk Flaskegenbrugs (DFG) behandling af persondata (GDPR)

DFG indsamler glas/flasker fra kommuner, virksomheder (supermarkeder, restauranter, hoteller mv.) og i begrænset omfang privatpersoner i hele Danmark – under et vores ”kunder”. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte direktør Søren Svenningsen på -mail: sds@danskflaskegenbrug.dk eller på telefon: 70 20 20 05.

Til brug for vores drift behandler vi som dataansvarlig personoplysninger om følgende:

• DFGs kunder.

• Vores leverandører og samarbejdspartnere.

IT-sikkerhedsmæssigt behandler vi alle personoplysninger på en måde, der sikrer overholdelse af persondatalovgivningen og dermed retten til privatliv.

Vi indsamler disse typer af personoplysninger:

Det er primært lovgivningsmæssige krav, der afgør, hvilke personoplysninger vi indsamler. Vi indsamler alene de personoplysninger, som er nødvendige for os og behandler følgende typer af personoplysninger om kunder, leverandører og samarbejdspartnere:

• Kontakt- og identifikationsoplysninger, herunder fulde navn, adresse, e-mail og telefonnumre.

• CPR-nr. i de tilfælde, hvor den registrerede er en privatperson eller en enkeltmandsvirksomhed/personligt ejet.

• Bankoplysninger.

Vi indsamler kun personoplysningerne direkte fra dig selv, fx via telefonisk kontakt og e-mails. Vi indsamler ikke personoplysninger om dig fra andre end dig selv.

Formålene med at behandle personoplysninger:

De personoplysninger vi indsamler, har til formål at sikre en retmæssig drift af DFG som virksomhed.

Videregivelse og overladelse af personsonoplysninger

Vi videregiver personoplysninger i de tilfælde, hvor der er en lovgivningsmæssig forpligtelse hertil, fx til offentlige myndigheder som Miljøstyrelsen og SKAT, samt til databehandlere og rådgivere, hvor det er relevant.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

DFG opbevarer dine personoplysninger, så længe de er relevante i forhold til virksomhedens drift og behov for at kunne dokumentere vores dispositioner over for relevante myndigheder, idet vi samtidig tager hensyn til bl.a. bogføringslovens opbevaringskrav.

Dine personoplysninger bliver dog senest slettet i henhold til følgende frister:

• Kunder: vi sletter dine personoplysninger senest 10 år efter udløbet af det kalenderår, hvor samarbejdet med DFG ophører.

• Leverandører og samarbejdspartnere: vi sletter dine personoplysninger senest 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor kontrakt eller samarbejde ophørte. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Dine rettigheder

Hvis vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder i henhold til persondatalovgivningen:

• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

• I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

• Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

• Du har ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

• Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et anvendeligt format, samt ret til at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores direktør, som nævnt ovenfor.

Hvor kan du henvende dig, hvis du vil klage?

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

Brud på persondatasikkerheden

Opdager du eller har du mistanke om, at der er sket et brud på datasikkerheden i forbindelse med DFGs behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til hurtigst muligt at anmelde det til os på mail: sds@danskflaskegenbrug.dk.

Øvrige forhold

Det kan blive nødvendigt at ændre i vores behandling af personoplysninger. Hvis dette sker, retter vi selvfølgelig datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på danskflaskegenbrug.dk.

Du kan altid kontakte os:

Dansk Flaskegenbrug A/S

CVR-nr.: 20 05 11 83

Paul Bergsøes Vej 47
2600 Glostrup

Telefonnummer:70 20 20 05

Senest opdateret den 24. maj 2018

Dansk Flaskegenbrug A/S - Paul Bergsøes Vej 47 - DK-2600 Glostrup - Tlf. +45 70 20 20 05 - Fax +45 70 20 36 77