Forside
Profil
Handel
Flaskesortiment
Kontakt
Nyheder
Links o.a.Nye afregningspriser

Nye afregningspriser pr. 1. januar 2012


1. December 2011

Som bekendt blev emballageafgiften på vinflasker mv. halveret per 1. januar 2011, og dermed blev det økonomiske grundlag for at genbruge vinflasker væsentligt forringet.

Der er imidlertid bred enighed om, at det eksisterende indsamlingssystem og den efterfølgende håndtering af glasset er den miljømæssige mest optimale løsning, da der bruges 85% mindre energi ved at genbruge hele flasker i stedet for at omsmelte skårene til nye flasker.

Da vi havde tiltro til, at en eventuel ny regering ville ændre reglerne i løbet af 2011, valgte vi kun af gennemføre en mindre prisstigning. Regeringen har imidlertid valgt ikke at ændre reglerne, og vi er derfor nødsaget til igen at forhøje vores priser, således at afregningspriserne per 1. januar 2012 er følgende:

• Opstilling af emballage hos nye kunder kr. 275/palle
• Leje af emballage: Kr. 0,00
• Afhentning: Kr. 275/palle
• Afgift per kg glas: kr. 0,25 (vægt per palleramme ca. 45 kg., hvilket anvendes som grundlag for opkrævning)
• Afregningspriser vinflasker mv: Kr. 0,00/flaske
• + Brændstoftillæg og miljøregistreringsgebyr

Priserne er excl. moms. Læs i øvrigt generelle betingelser på www.danskflaskegenbrug.dk.
Dansk Flaskegenbrug, en del af HCS A/S - Hvissingevej 100 - DK-2600 Glostrup
Tlf. Vest +45 86 40 70 88 Tlf. Øst +45 43 29 96 25