Forside
Profil
Handel
Flaskesortiment
Kontakt
Nyheder
Links o.a.Prisnedsættelse

Justering af priser pr. 1. juli 2018
På grund af de generelt meget svære markedsforhold, herunder bortfald af pant på snapse- og Gl. Danskflasker, vil betaling for genbrugelige flasker bortfalde per 1. juli 2018. Dette beklages naturligvis, men denne løsning er valgt som alternativ til at forhøje vores indsamlingspriser. Evt. spørgsmål kan rettes til direktør Søren Svenningsen på sds@danskflaskegenbrug.dk eller 31233090.
Dansk Flaskegenbrug A/S - Paul Bergsøes Vej 47 - DK-2600 Glostrup - Tlf. +45 70 20 20 05 - Fax +45 70 20 36 77