Forside
Profil
Handel
Flaskesortiment
Kontakt
Nyheder
Links o.a.
   Virksomheden
   Virksomhedsdata


Dansk Flaskegenbrug A/S er en landsdækkende genbrugs-
virksomhed, der dække hele processen fra indsamling af
glas/flasker, sortering og skylning af genanvendelige flasker
til salg og eksport af færdigt sorterede og pakkede flasker.

Virksomhedens kunder er detailhandlen, hoteller, kroer,
caféer, restauranter, boligforeninger, virksomheder,
organisationer, kommuner, affaldsselsskaber og offent-
lige virksomheder.

Virksomheden beskæftiger ca. 60 medarbejdere og er
landsdækkende - fordelt på 4 afdelinger i Glostrup,
Holeby, Randers og Vestbjerg.

Glostrup: Administration, salg og afhentning på Sjælland
Holeby: Produktion og afhentning på Sydsjælland
Randers: Produktion og afhentning i Jylland
Vestbjerg: Produktion og afhentning i Jylland

Produktion består af sortering og pakning af genanvendelige
flaskerne til videresalg og eksport samt håndtering af glas-
skår og håndtering af andre affaldsfraktioner..

I menuen til venstre er der en uddybende beskrivelse
af Dansk Flaskegenbrug A/S samt generelle virksom-
hedsdata..

 

Dansk Flaskegenbrug A/S - Paul Bergsøes Vej 47 - DK-2600 Glostrup - Tlf. +45 70 20 20 05 - Fax +45 70 20 36 77