Forside
Profil
Handel
Flaskesortiment
Kontakt
Nyheder
Links o.a.
   Virksomheden
   Virksomhedsdata


Dansk Flaskegenbrug A/S er en landsdækkende genbrugs-
virksomhed, der dække hele processen fra indsamling af
glas/flasker, sortering og skylning af genanvendelige flasker
til salg og eksport af færdigt sorterede og pakkede flasker.

Salgsaktiviteterne er organiseret i Danbottle Recycling A/S.

Virksomhedens kunder er detailhandlen, hoteller, kroer,
caféer, restauranter, boligforeninger, virksomheder,
organisationer, kommuner, affaldsselsskaber og offent-
lige virksomheder.

Virksomheden beskæftiger ca. 60 medarbejdere og er
landsdækkende - fordelt på 4 afdelinger i Glostrup,
Holeby, Randers og Vestbjerg.

Glostrup: Administration, salg og afhentning på Sjælland
Holeby: Produktion og afhentning på Sydsjælland
Randers: Produktion og afhentning i Jylland
Vestbjerg: Produktion og afhentning i Jylland

Produktion består af sortering og pakning af genanvendelige
flaskerne til videresalg og eksport samt håndtering af glas-
skår og håndtering af andre affaldsfraktioner..

I menuen til venstre er der en uddybende beskrivelse
af Dansk Flaskegenbrug A/S samt generelle virksom-
hedsdata..

 

Dansk Flaskegenbrug A/S - Paul Bergsøes Vej 47 - DK-2600 Glostrup - Tlf. +45 70 20 20 05 - Fax +45 70 20 36 77